Odzysk deszczówki

Zbiorniki na wodę deszczową która może być wykorzystana do podlewania zieleni i rabat kwiatowych.